Blue POS Ugostiteljstvo Android

Daljinske narudžbe i računi na mobitelu. Jednostavniji i brži rad za pristupačnu cijenu. Da, to pruža Blue POS Android. Kompatibilan je sa svim mobilnim uređajima i tabletima baziranim na Android operativnom sustavu. Dio je Blue POS sustava za ugostiteljstvo i služi za daljinsko izdavanje narudžbi i računa.

Blue POS Ugostiteljstvo Android

Svrha korištenja Android uređaja je dajinsko kreiranje narudžbi i računa. Princip rada je da konobar preko uređaja kreira narudžbu te je nakon toga pošalje na server. Narudžba se zaprima na serveru i ispisuje na odgovarajuće printere za narudžbu (primjerice hrana na printer u kuhinji a piće na printer u šanku). Odgovarajući stol postaje zauzet od strane tog konobara. Ukoliko je stol već bio zauzet (imao je naručene stavke) tada se novonaručene stavke jedonstavno dodaju. Android uređaj ima i opciju izdavanja računa za otvorene stolove te uvid u financijski izvještaj (ukoliko su mu te opcije dozvoljene u kontrolnom centru Blue POS Andriod postavki). Ovaj princip rada posebno je koristan onim ugostiteljskim objektima kojima imaju udaljenu terasu. Koristeći Blue POS Android, konobari ne trebaju doći u objekt da bi izvršili narudžbu već se ta narudžba kreira daljinski. Osoblje na šanku ne mora čekati konobara nego može pripremiti piće i hranu. Iako se čini malo, ušteda od 1 minute po narudžbi je velika budući ih se dnevno izvrši po više stotina. Sami zaključite koja je to ušteda vremena. Sa druge strane, daljinske narudžbe pružaju nemjerljivo bržu i kvalitetniju uslugu gostu.
Nadalje, pomoću Blue POS Android aplikacije moguće je i izdavanje te ispis računa na Bluettoth printer što ga čini pogodnim za dostavu i izdavanje računa pomoću interneta na mjestu dostave. Svi kreirani računi nalaze se na centralnoj blagajni te u svakom trenutku moguć je pristup listi računa i financijskom izvještaju. Važno je napomenuti da je financijski izvještaj jedinstven za cijeli ugostiteljski objekt sa jasno odvojenim prometima za svaki naplatni mobilni uređaj.
Ako imate potrebu za rezervaciju stolova, i to je moguće pomoću Blue POS Android aplikacije. Jednostavno, odaberete stol, definirate ime osobe te napomenu za određenu rezervaciju kao i listu artikala koji trebaju biti pripremljeni. U Blue POS centralnom programu, svi rezervirani stolovi su jasno označeni posebnom bojom.

Zašto Blue POS Android?

Blue POS Android je idealno rješenje za sve ugostiteljske objekte koji imaju potrebu za brzom i efikasnom narudžbom te daljinskim izdavanjem računa, povećavajući pri tome brzinu usluge. Za razliku od klasičnih uređaja, Android uređaji imaju znatno veći i pregledniji ekran, cijenom su dosta povoljniji pružajući pri tome veću kvalitetu i lakši rad.

Blue POS Android Verzije

Mobilna aplikacija blagajne dostupna je dvije verzije. Blue POS Android verzija uključuje kreiranje nadudžbi, izdavanje računa, pregled financijskog izvještaja te kreiranje rezervacija za stolove. Blue POS Mini verzija je besplatna verzija koja ima mogućnost slanja poruke na blagajnu te pregled financijskog izvještaja.

Osnovne značajke

Pogledajte koje opcije i mogućnosti pruža Blue POS Android program za daljinski rad konobara:

 • Kompatibilnost rada sa svim uređajima baziranim na Android operativnom sustavu.
 • Izdavanje narudžbe.
 • Poništavanje narudžbe.
 • Dodavanje napomena za narudžbu.
 • Pamćenje narudžbe na uređaju i lista otvorenih narudžbi.
 • Izdavanje i ispis računa.
 • Naknadni ispis računa na Bluetooth printer.
 • Uvid u financijski izvještaj.
 • Grafički prikaz terasa i stolova.
 • Slanje poruke na blagajnu.
 • Sigurnost za neovlašten ulaz u Blue POS sustav neželjenim uređajima.
 • Višejezičnost.
 • Jednostavna sinkronizacija artikala, konobara, terasa, stolova i napomena sa blagajnom.
 • Definiranje prava i opcija na razini uređaja.
 • Napredna lista prikaza grupa artikala u obliku matrice tipki.
 • Napredna lista prikaza artikala sa mogućnošću galerije slika.
 • Simulacijski mod rada u prezentacijske svrhe.

BLUE POS UGOSTITELJSTVO ANDROID - GALERIJA SLIKA

Pogledajte grafičko sučelje Blue POS Android programa za narudžbe i dostavu.