Blue POS Ugostiteljstvo Meni

Imate menije svojoj ponudi. Želite da u cijenu glavnog jela gost može prilog, umak i piće. Blue POS Meni je idealno rješenje za Vas...

Blue POS Ugostiteljstvo Meni je specifična verzija programa za ugostiteljstvo koja sadrži funkcije neophodne za one ugostitelje koje u svojom ponudi imaju Menije, odnosno koji u cijenu glavnog (Meni) jela nude primjerice Prilog, Umak i piće. Budući da većina programa za ugostiteljstvo nema ovakav način rada, odlučili smo napraviti posebnu verziju Blue POS programa koja bi zadovoljila upravo navedenu skupinu ugostitelja.

 

Princip rada

article ugo menu opis 1Blue POS Meni verzija nudi dodatnu opciju u cjeniku blagajne na način da je moguće definirati da li je neki artikal samo artikal ili je Meni. Ukoliko je artikal Meni, tada je moguće definirati Prilog, Umak i Piće koji se dobiju uz Meni jelo. Blue POS posebno ne naplaćuje navedene stavke (budući su sadržani u cijeni Menija), a sa druge strane regulira stanje skladišta po konzumiranim artiklima. Meniji i artikli su u blagajni prikazani slikama, ravnomjerno raspoređeni te pružaju konobarima pri tome jednostavan uvid i intuitivan rad.

Ova verzija programa podržava i višejezičnost artikala te njihovog opisa. Nakon logiranja u sustav (a prije konobarskog dijela) konobaru se prikazuje opcija za odabir jezika. Prilikom prikaza konobarskog dijela, nazivi artikala su na odabranom jeziku. U svrhu sačuvanja rada blagajne po zakonskim normama, nazivi artikala kod ispisa računa su uvijek na hrvatskom jeziku (bez obzira na predhodno odabran jezik programa).

Blue POS Meni ima u opciji i dodatni LCD ekran koji je okrenut kupcu tako da kupac može vidjeti slike artikala te odlučiti koji želi konzumirati. Nadalje, nazivi artikala te njihovi opisi mogu se prikazivati na više jezika, što je veoma pogodno za strane goste.

Osnovne značajke

article ugo menu opis 2Blue POS Ugostiteljstvo Meni pruža sve opcije kao i standarna verzija za ugostiteljstvo. Dodatne moćnosti su:

 • Definiranje artikala i Menija (Prilog, Umak i Piće) koje je uključeno u glavno jelo.

 • Prikaz slike artikla sa cijenom u konobarskom dijelu programa.

 • Razlikovanje artikla i menija u konobarskom dijelu po bojama.

 • Detaljni prikaz artikla sa opisom.

 • Više jezika za artikle koje je moguće mijenjati jednim klikom (u ovisnosti o gostu strancu).

 • Lista za narudžbu u kojoj su posebno naznačeni samostalni artikli a posebno meniji sa artiklima koji ga sadržavaju.

 • Izgled izlaznog računa  na kojem su također posebno naznačeni samostalni artikli a posebno meniji sa artiklima koji ga sadržavaju.

 • Dodatni LCD ekran za kupca koji prikazuje slike artikala i menija u ovisnosi o radu konobara na glavnom ekranu.

 • Vođenje skladišta i financijskog stanja te utrošak artikala kroz menije ili kao samostalne artikle.

Zašto Blue POS?

Sample ImageProfesionalni Touch screen sustav fiskalne blagajne koji nudi:

 • Potpuna kontrola nad radom.

 • Ubrzava sve vaše poslove, sa svim informacijama za poslovanje i nabavu.

 • Pristup kasi s udaljenih lokacija (od kuće) te daljinski tisak svih izvješća.

 • Olakšana interakcija sa knjigovođom.

 • Jednostavan rad s programom.

Olakšajte svoj rad i postanite Blue POS korisnik.

Mrežni rad

Sample ImageProgram podržava mrežni rad što znači da jedna ili više kasa mogu biti spojene na centralni server. Korisnik u back office-u može pristupiti bilo kojoj kasi radi uvida u financijsko stanje u bilo kojem trenutku bez zaustavljanja rada kase.

Tehnička podrška

Sample ImageKroz paušalno održavanje korisnik ima pravo na besplatnu telefonsku podršku, savjete i konzultacije unutar i izvan radnog vremena kao i intervencije putem interneta te besplatnu izradu novih verzija programa zbog nastalih zakonskih promjena. Konačno, paušalno održavanje uključuje i besplatni godišnji detaljni pregled i dijagnostiku stanja baze podataka.