Blue POS Ugostiteljstvo

Napredna i atraktivna blagajna za ugostiteljstvo. Provjerite i Vi zašto su mnogi izabrali upravo Blue POS za svoje poslovanje.

Predstavljamo Vam Blue POS, atraktivnu te mogućnostima i dizajnom naprednu POS blagajnu za ugostiteljstvo. Blue POS je kompletno rješenje POS blagajne za caffe barove, restorane, pizzerije, bistroe, pečenjarnice, noćne klubove i slične ugostiteljske objekte. Sadrži mnoštvo opcija kao što su grafički prikaz stolova, narudžbe, načini plaćanja, više nivoa rada, više kasa u cjelinu, daljinski pristup podacima i još mnogo toga.

 

article ugo opis 1Ako želite potpunu kontrolu nad poslovanjem vašeg ugostiteljskog objekta, više slobodnog vremena, manje problema sa zakonom, manje problema s osobljem, efikasnije i modernije poslovanje. Blue POS je rješenje za Vas. Blue POS program radi na Windows operativnom sistemu. Kao bazu podataka koristi  besplatnu inačicu Microsoft SQL Server Express, što mu daje široki spektar dodatnih mogućnosti koje u DOS sučeljima (crno tekstualno sučelje bez grafike i naprednih funkcija) nije moguće koristiti. Program podržava mrežni rad što znači da jedna ili više kasa mogu biti spojene na centralni server. Korisnik u back office-u može pristupiti bilo kojoj kasi radi uvida u financijsko stanje u bilo kojem trenutku bez zaustavljanja rada kase. Zbog različitih zahtjeva naših klijenata Blue POS program dostupan je kao standardna PC te kao Touch screen verzija. Obje verzije sadrže iste funkcionalnosti te imaju mogućnost zajedničkog rada u mrežnom okruženju (primjerice neke kase mogu biti standard PC, dok druge u istom sustavu mogu biti Touch screen.). Tvrtka Plavo i dalje nastavlja razvoj Blue POS sustava, izdajući nove verzije sa novim funkcionalnostima koje su pretežno sugestija naših postojećih klijenata.

Što Blue POS nudi Vama?

article ugo opis 2Da bi stekli dojam o količini dostuphih opcija koje pruža Blue POS sustav za ugostiteljstvo, pogledajte djelomičnu listu najznačajnijih od njih.

 • Rad na više korisničkih razina (vlasnik, zaposlenik). Upisom šifre ili pomoću kartice program automatski prepoznaje je li korisnik administrator ili konobar.

 • Korištenje caffe bar i restoranskog moda rada u smislu uključivanja ili isključivanja korištenja konobara, stolova, narudžbi i slično.

 • Rad s više konobara i detaljna kontrola svakog od njih na način da se mogu konfigurirati prava konobara (kojim opcijama konobar ima pristup, a kojima ne).

 • Korištenje upisa šifre ili RF ID kartica za identifikaciju konobara i administratora sa zvučnim signalom uspješnog ili neuspješnog logiranja.

 • Praćenje aktivnosti konobara na način da se bilježe sve njegove akcije. Administrator ima uvid u taj izvještaj.

 • Opcija automatskog logiranja konobara u iznimnim slučajevima gdje je višestruko logiranje u sustav nepotrebno i usporava rad.

 • Rad sa terasama i grafičkim prikazom stolova. Dostupno je 6 različitih vrsta stolova kao i boje koje označavaju je li stol slobodan ili nije. Administrator može sam definirati raspored stolova prema rasporedu u ugostiteljskom objektu.

 • Korištenje narudžbi sa neograničenim brojem pisača za narudžbe (kuhinja, šank).

 • Korištenje slijedova prilikom kreiranja narudžbi (aperitiv, predjelo, glavno jelo, itd).

 • Izdavanje R1/R2 računa.

 • Rad s različitim načinima plaćanja (gotovina, kartice, itd.).

 • Opcija računanja ostatka prilikom izdavanja računa.

 • Mogućnost definiranja popusta na određenu stavku ili cijeli račun.

 • Formiranje više cijena za jedan artikal (happy hour, akcija).

 • Opcija izdavanja više računa za jedan stol.

 • Prebacivanje stavki s jednog stola na drugi stol.

 • Prikaz vrijednosti u EUR-ima na izdanom računu.

 • Izgled tiskanog računa prema vlastitim željama.

 • Opcija napomene za račun na grafičkom prikazu terasa i stolova.

 • Pregled i ispis postojećih računa te po potrebi izmjena načina plaćanja i storniranje računa.

 • Rad sa svim standardnim POS pisačima i sučeljima (COM, LPT ili USB pisači).

 • Ispis izvještaja na POS ili A4 pisač te izvoz u PDF datoteku.

 • Korištenje bar koda pri ispisu računa.

 • Korištenje barkod skenera prilikom unosa artikla u račun.

 • Podrška za dodatni LED display za kupca.

 • Kontrola i uvid u dobavljače, tvrtke i osobe.

 • Evidencija nabave upisivanjem primki.

 • Kontrola skladiša (primke, izdatnice, otpis sirovina).

 • Uvid u trenutno stanje skladišta te povijest stanja skladišta u bilo kojem trenutku.

 • Korištenje naručitelja i kontrola virmanskog plaćanja.

 • Lista dužnika (tvrtki) koje ne podmiruju plaćanja virmanskih računa.

 • Pregled i ispis svih zakonski traženih izvješća.

 • Praćenje statistike prodaje u određenom satu jednog dana.

 • Kod većine izvještaja, osim tabličnog, prikazan je i grafički izvještaj.

 • Kontrola dnevnog pologa gotovine.

 • Mogućnost grupiranja artikala i sirovina u određene grupe radi praćenja financijskih i materijalnih izvještaja po svakoj grupi posebno.

 • Korištenje različitih boja i veličina za Touch Screen tipke artikala radi bržeg uočavanja i rada konobara (pogodno za noćne klubove).

 • Prikaz logotipa tvrtke na računu i izvještajima.

 • Slanje financijskog i materijalnog izvještaja na e-mail.

 • Slanje financijskog izvještaja na SMS.

 • Mogućnost definiranja radnih sati slijedećeg dana koje spadaju u izvještaj prethodnog dana (pogodno za noćne klubove čije je radno vrijeme nakon ponoći).

 • Više grafičkih skinova (boja) programa.

 • Automatsko detektiranje i prebacivanje baze podataka u novu poslovnu godinu.

 • Korištenje Touch Screen Audio player-a unutar blagajne.

 • Mogućnost daljinskog pristupa kasi (potreban pristup internetu) sa bilo kojeg mjesta na svijetu bez znanja i ometanja rada konobara.

 • Rad s više kasa u mreži pri čemu se sve kase ponašaju kao jedna.

 • Korisničke upute za rad u elektronskom i papirnatom obliku.

 • Blue POS Android server implementiran u blagajni za komunikaciju s udaljenim Android uređajima za daljinsko naručivanje.

 • Prilagodljivost poreznim sustavima bez intervencije servisera koristeći automatsku izmjenu PNP i PDV stope poreza za sve artikle u sustavu.

 • Kompatibilnost sa poreznim i državnim zakonima u smislu poreznih stopa i načina rada programa.

Izvještaji koje pruža Blue POS

article ugo opis 3Blue POS program za ugostiteljstvo pruža veliki broj izvještaja koji voditelju poslovanja u svakom trenutku pružaju bitne informacije za kvalitetno poslovanje.

 • Lista artikala, sirovina, dobavljača i tvrtki.

 • Lista svih računa za tekuću poslovnu godinu.

 • Lista računa za određeni dan.

 • Lista virmana.

 • Lista računa kreditnih kartica.

 • Lista računa za pojedinu vrstu plaćanja.

 • Lista virmana za pojedinu tvrtku.

 • Lista storniranih računa

 • Specifična lista računa koja uključuje filtriranje po konobaru, vrsti plaćanja, tvrtki, osobi, stolu, kasi, artiklu i vremenskom intervalu

 • Dnevno i periodično financijsko izvješće (po konobarima, načinima plaćanja, grupama artikala, kasama, kategorijama artikala, kategorijama pića (PP-MI-PO) te PDV grupama).

 • Dnevno i periodično materijalno izvješće prodanih artikala po kategorijama Piće/Hrana/Ostalo i detaljnom ukupnom rekapitulacijom poreza te za svaku grupu posebno.

 • Dnevno i periodično materijalno izvješće potrošnje sirovine.

 • Filtrirano materijalno izvješće prodaje artikala koje uključuje filtriranje po konobaru, stolu, vrsti plaćanja, osobi, kasi i vremenskom intervalu.

 • Knjiga ulaznih računa (URA) za vremenski period ili cijelu poslovnu godinu.

 • Knjiga izlaznih računa (IRA) za vremenski period ili cijelu poslovnu godinu.

 • Izvještaj rang liste prodaje artikala.

 • Izvještaj financijske statističke prodaje po satima.

 • Izvještaj udjela sirovina u normativima.

 • Izvještaj knjige normativa.

 • Izvještaj prodaje određenog artikla po danima.

 • Knjiga dnevnih prometa.

 • Izvještaj profita

 • Liste i rekapitulacije primki, izdatnica i otpisa.

 • Trenutno stanje skladišta i povijest stanja skladišta na dan i sat.

 • Lista i izvještaj inventure.

 • Kalkulacija artikla

 • Materijalna kartica određene sirovine.

 • Izvještaj nabave i utroška određene sirovine za odabrani period.

 • Izvještaj stanja uplata za virmansku vrstu plaćanja.

 • Lista tvrtki dužnika.

 • Lista dnevnih pologa.

 • Izvještaj početka rada za svaki radni dan.

 • Izvještaj aktivnosti konobara

Zašto Blue POS?

Sample ImageProfesionalni Touch screen sustav fiskalne blagajne koji nudi:

 • Potpuna kontrola nad radom.

 • Ubrzava sve vaše poslove, sa svim informacijama za poslovanje i nabavu.

 • Pristup kasi s udaljenih lokacija (od kuće) te daljinski tisak svih izvješća.

 • Olakšana interakcija sa knjigovođom.

 • Jednostavan rad s programom.

Olakšajte svoj rad i postanite Blue POS korisnik.

Inačice programa

Sample ImageBlue POS program dolazi u dvije inačice: standard PC i Touch Screen verzija. Standard PC verzija dizajnirana je za rad koristeći klasičnu tipkovnicu dok je Touch Screen verzija dizajnirana za rad s Touch Screen ekranima (osjetljivim na dodir). Iako su inačice programa različite u prikazu i načinu rada, pružaju iste mogućnosti.

Mrežni rad

Sample ImageProgram podržava mrežni rad što znači da jedna ili više kasa mogu biti spojene na centralni server. Korisnik u back office-u može pristupiti bilo kojoj kasi radi uvida u financijsko stanje u bilo kojem trenutku bez zaustavljanja rada kase.

Tehnička podrška

Sample ImageKroz paušalno održavanje korisnik ima pravo na besplatnu telefonsku podršku, savjete i konzultacije unutar i izvan radnog vremena kao i intervencije putem interneta te besplatnu izradu novih verzija programa zbog nastalih zakonskih promjena. Konačno, paušalno održavanje uključuje i besplatni godišnji detaljni pregled i dijagnostiku stanja baze podataka.

Što Plavo nudi Vama

Sample ImageDjelatnici tvrtke Plavo svojim klijentima nude slijedeće usluge:

 • Dostava i instalacija kompletne opreme na Vašu lokaciju.

 • Stručna obuka osoblja (unos artikala i sirovina, rad sa skladištem, izdavaje računa, itd).

 • Umrežavanje više kasa u jedinstvenu cjelinu te korištenje back office-a za uvid stanja u bilo kojem trenutku.

 • Telefonska podrška unutar i izvan radnog vremena.

 • Osigurana podrška i servis u slučaju bilo kojeg kvara.

 • Otklanjanjanje kvara u istom radnom danu.

 • Praćenje i usklađivanje programa sa svim zakonskim promjenama.

Svim svojim klijentima preporučujemo plaćanje mjesečnog paušalnog iznosa za održavanje budući takvi klijenti imaju prioritet u servisiranju neispravne informatičke opreme.